Visie op zorg en wonen

In Us Dream wordt gewerkt vanuit een visie die gebaseerd is op een combinatie van de methode Vlaskamp (een ondersteuningsprogramma voor mensen met een `{`zeer`}` ernstige verstandelijk en meervoudige beperking) en reeds opgedane eigen ervaringen.
Een belangrijk uitgangspunt in onze visie is dat we ervan uitgaan dat mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen recht hebben op een situatie waarin zij in relaties met anderen een actieve en sturende rol spelen en tot optimale ontplooiing van hun mogelijkheden komen (Vlaskamp).

Voor de bewoners zal een veilige omgeving gecreëerd worden waarin de relatie tussen bewoner(s), ouder(s)/familie en begeleider(s) als een rode draad door het leven van de bewoners loopt. Begeleiders nemen daarin de dagelijkse zorg en begeleiding op zich en zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de zorg binnen de woonvorm. Ouders zullen vooral ouders kunnen zijn en een stap terug mogen en kunnen doen in de dagelijkse zorg en begeleiding van de bewoners. Het begrip relatie krijgt ook gestalte door een houding van respect, evenwaardigheid en wederkerigheid ten opzichte van elkaar. Mede hierdoor krijgen de bewoners een ‘rijk en vol leven’ waarin ze gezien worden en zoveel mogelijk autonomie in hun eigen leven ervaren (ieder op zijn of haar eigen niveau en manier). Hiertoe zal gewerkt worden met individuele zorgplannen.

De zorg wordt individueel vanuit het appartement georganiseerd en geboden. Dat betekent niet dat er geen gemeenschappelijke activiteiten zijn. De ‘groep’ heeft in onze visie een belangrijke en een organische meerwaarde, maar is geen uitgangspunt bij het organiseren en verlenen van de zorg.
Gewaardeerde sociale rollen
Us Dream werkt vanuit het gedachtegoed van SRV (Social Role Valorization). Mensen nemen in hun leven heel veel verschillende rollen in. Je bent bijvoorbeeld dochter, student, collega, buurman, lid van een vereniging, vrijwilliger, vriend. Gedurende de dag bekleed je verschillende rollen. Vaak zonder dat je je het realiseert. Al die rollen samen maken dat je een rijk leven hebt. Je ontmoet veel mensen, kunt iets voor hen betekenen, je ontleent er status aan, je leert er zelf van enz. Je hebt ook minder prettige rollen, bijvoorbeeld als je als patiënt naar de tandarts gaat. Gelukkig is die rol maar tijdelijk en heb je daarnaast veel positief gewaardeerde rollen. Mensen met een beperking hebben vaak veel minder rollen. De rol van cliënt is een minder gewaardeerde rol. In Us Dream is het streven om de bewoners zoveel mogelijk gewaardeerde sociale rollen te laten vervullen.