Richard

Richard is sinds 1 oktober 2012 het “sluitstuk” van Us Dream. Richard is een ernstig, meervoudig gehandicapte jongeman. Hij heeft eerst een aantal jaren in een instelling gewoond. Daar ik (moeder) meer voel voor een kleinschalig en direct betrokken woonvorm ben ik blij dat Richard nu bij Us Dream mag en kan wonen.