Rol van de ouders

Ouders zijn in eerste instantie ouder van hun kind en ervaringsdeskundige op het gebied van de zorg voor hun kind. Samen met het team wordt in een persoonlijk plan aangegeven hoe de zorg van het kind vorm wordt gegeven binnen Us Dream. Ouders blijven betrokken bij het leven van hun kind in Us Dream. Daarnaast wordt van ouders verwacht dat ze af en toe hand en spandiensten verrichten voor Us Dream, bijvoorbeeld bij een gemeenschappelijke klussen en/of tuindag. Ook worden er geregeld gezamenlijke sociale activiteiten georganiseerd waarbij de ontmoeting tussen ouders, team en bewoners en bestuur centraal staat.

Van ouders wordt verwacht dat ze achter de missie en visie staan van Us Dream.

Verantwoordelijkheid ouders van bewoners van Us Dream (vastgesteld in februari 2013)

  • het leveren van bestuursleden
  • het inrichten van het appartement
  • meedenken in het begeleidingsplan van hun kind
  • nakomen van financiële verplichtingen
  • het op een juiste (juridische) wijze regelen van zeggenschap en financiële verantwoording m.b.t. bewoners.
  • aanwezig zijn bij de klussendagen (in en om het huis)
  • lid zijn en aanwezig zijn bij formele ouderbijeenkomsten