Financieel

Financieel Jaaroverzicht

Hieronder kunt u het financiële jaaroverzicht van Us Dream bekijken.

Financieel overzicht 2019

Financieel overzicht 2020

ANBI status

Us Dream is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

RSIN Us Dream : 8104.28.192

Giften zijn daarom aftrekbaar en welkom op bankrekeningnummer: NL 12 RABO 0132 787 504

Club van 101

  • u kunt lid worden van onze Club van 101 door jaarlijks € 101,- te doneren
  • de eerste leden van deze club waren vertegenwoordigers van de Ronde Tafel 101 Harlingen, vandaar de naam.
  • als tegenprestatie
    • wordt u uitgenodigd voor onze jaarlijkse bbq
  • aanmelden voor de Club van 101 kan door € 101,- te storten op bovengenoemd rekeningnummer ovv Club van 101
  • om een tegenprestatie te ontvangen kunt u een mail met uw contactgegevens sturen aan: sophiatooi@usdream.nl

Sponsoractie 2019-2021

In 2019, 2020 en 2021 hopen we voldoende we geld in te zamelen voor het opnieuw inrichten van de gemeenschappelijke woonkamer.

Voor meer uitleg over deze  sponsoractie zie: Sponsoractie 2019-2021