Financieel

Financieel Jaaroverzicht

Hieronder kunt u het financiële jaaroverzicht van Us Dream bekijken.

Financieel overzicht 2019

Financieel overzicht 2020

Financieel overzicht 2021

Financieel overzicht 2022

ANBI status

Us Dream is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

RSIN Us Dream : 8104.28.192

Giften zijn daarom aftrekbaar en welkom op bankrekeningnummer: NL 12 RABO 0132 787 504

Club van 101

  • u kunt lid worden van onze Club van 101 door jaarlijks € 101,- te doneren
  • de eerste leden van deze club waren vertegenwoordigers van de Ronde Tafel 101 Harlingen, vandaar de naam.
  • als tegenprestatie
    • wordt u uitgenodigd voor onze jaarlijkse bbq
  • aanmelden voor de Club van 101 kan door € 101,- te storten op bovengenoemd rekeningnummer ovv Club van 101
  • om een tegenprestatie te ontvangen kunt u een mail met uw contactgegevens sturen aan: sophiatooi@usdream.nl

Sponsoractie 2019-2021

In 2019, 2020 en 2021 hopen we voldoende we geld in te zamelen voor het opnieuw inrichten van de gemeenschappelijke woonkamer.

Voor meer uitleg over deze  sponsoractie zie: Sponsoractie 2019-2021